Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woonst, identiek voor natuurlijke personen en rechtspersonen
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

Moet er een voordeel alle aard in rekening worden gebracht?

De ministerraad keurde op 12 januari 2018 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de...