Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woonst, identiek voor natuurlijke personen en rechtspersonen
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

De lijst van erkende platformen inzake deeleconomie is volop aan het uitbreiden. In totaal...

Bij de invoering van het eenheidsstatuut op 01/01/2014 werd voor bepaalde sectoren een...