Jaarlijkse vakantie en gedeeltelijke werkhervatting: gelijkstelling niet-gepresteerde daggedeelten
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet nu in een mentorpremie.

Een deeltijdse werknemer kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn werkgever tot het...