Jaarlijkse vakantie en gedeeltelijke werkhervatting: gelijkstelling niet-gepresteerde daggedeelten
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

Hoe berekent u deze Europese (aanvullende) vakantie? Wat zijn de financiële gevolgen van de...

De maatregelen die in het kader van de jobsdeal op poten werden gezet dreigen door de val van de...