Jaarlijkse vakantie en gedeeltelijke werkhervatting: gelijkstelling niet-gepresteerde daggedeelten
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

Legt u de vervangingsfeestdagen voor 2018 collectief vast in uw onderneming voor al uw...

Werknemers die op de dag van de verkiezingen moeten werken, kunnen hun stem uitbrengen bij volmacht.