Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie: sanctiemechanisme toegevoegd
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

Sinds 1 januari 2018 worden bij gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, beroepsziekte...

De werkgever dient voortaan bij tijdelijke werkloosheid ten gevolge van een staking of een...