Aangepaste nota van het eenheidsstatuut
{segment:13-0-105}

Volg ons

Populairste berichten

Eind mei 2018 heeft het Europees Parlement ingestemd met de herziening van de detacheringsregels.

Alhoewel de procedure van de sociale verkiezingen officieel pas van start gaat in december 2019,...