NIEUWS

Naar jaarlijkse gewoonte worden de richtlijnen voor de uitbetaling van het vakantiegeld voor federale ambtenaren bekendgemaakt via een omzendbrief van de Minister van Ambtenarenzaken.

Bij decreet van 4 april 2019 wordt een nieuwe overeenkomst inzake individuele beroepsopleiding ingevoerd in het Franse taalgebied.

Een werkzoekende die slaagt voor een opleiding voor een knelpuntberoep of een moeilijk in te vullen functie, heeft recht op een premie ten laste van de FOREM.

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnen in het Vlaams Gewest de specifieke steunmaatregelen ter ondersteuning van het lokaal veiligheids- en preventiebeleid.

Volg ons

Populairste berichten