Sobumid organiseert

Sobumid organiseert op 24/04/2014 infosessie over ontslagmotivering ism Eksakt.

Beste klant,

Vanaf 01/01/2014 is het éénheidsstatuut in werking getreden. Hierdoor is er een nieuwe ontslagreglementering op arbeiders en bedienden van toepassing. Nu enkele maanden later,  werd er tussen de sociale partners een akkoord bereikt omtrent de ontslagmotivering.

Sedert 1 april heeft elke werknemer voortaan het recht om te weten waarom hij/zij wordt ontslagen.

De werkgever moet dus voortaan op verzoek van de werknemer kunnen aantonen waarom hij is overgegaan tot ontslag. Indien hij dit niet kan aantonen kan een schadevergoeding worden geëist van minimaal 3 tot 17 weken loon.

Tijdens een praktische ontbijtsessie hadden wij u graag enkele tips meegegeven hoe u een ontslagdossier kunt opstellen om u te wapenen tegen een mogelijke schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Annelyn Naert, zaakvoerder van Eksakt.

Annelyn Naert geeft advies én oplossingen aan kmo-bedrijven vertrekkende vanuit 10 jaar hr gerichte ervaring binnen een hr holding waarbij sales-,people en legal management centraal stonden.

De doelstelling is om de wettelijke puntjes op hr te zetten en dit op maat van de kmo-bedrijven elk met hun specifiek sociaal rechtelijke uitdagingen en opportuniteiten.

 Programma

  1. Krachtlijnen van de nieuwe regeling 
  2. voor wie
  3. Het recht om de ontslagreden te kennen
  4. Het recht op een schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  5. Geen motivering van het ontslag dat kennelijk onredelijk geacht wordt?
  6. De uitzonderingssectoren blijven ook hier de uitzondering… 
  7. gevolgen van de nieuwe reglementering
  8. Hoe een ontslag voorbereiden
  9. Opstellen ontslagdossier 
  10. besluit en vraagstelling

 Praktisch

Deze praktijksessie gaat door op donderdag 24/04/2014 in Domein Vossenberg - Hogestraat 194 - 8830 Hooglede. Wij ontvangen u graag om 08h30 voor het ontbijt. Wij starten om 09h00, het einde is voorzien om 10h30.

Kostprijs  € 25,00 (incl. BTW) per persoon.

Inschrijven kan via mail naar sobumid@sobumid.be met vermelding van uw klantnummer en de naam van de deelnemers vóór 11/04/2014.

Graag overschrijving op rekeningnummer BE42 467-5040281-54 – BIC KREDBEBB van Sobumid vzw met vermelding van uw klantnummer. U ONTVANGT DE FAKTUUR NA BETALING ALS BEVESTIGING. 

De plaatsen zijn beperkt!

                                                   

Nieuwe wetgeving voor gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf 01/10/2013

Wat is een gelegenheidswerknemer/extra?
Tijdelijke werknemer voor maximum 2 opeenvolgende dagen!!

Dimona aangifte
Via www.sociale-zekerheid.be.
Dimona full en light verdwijnen.

UURAANGIFTE
Begin -en einduur opgeven
RSZ bijdragen berekend op   € 7,50 per begonnen uur met max. € 45 per dag

DAGAANGIFTE
Enkel beginuur - einduur niet gekend
RSZ bijdragen berekend op  € 45 per dag
Bijhouden register voor werktijdregeling!!!

 

Werkgever kiest per dag en per werknemer de dimona.

 

RSZ voordeel gedurende 50 dagen/100 dagen
De RSZ bijdragen worden berekend op forfaitair bedrag, afhankelijk van de soort dimona.

Bij een laattijdige dimona-aangifte worden de voordelige RSZ-bijdragen niet toegepast.

Een werknemer kan 50 dagen per jaar als extra onder dit voordelig tarief werken.
Een werkgever kan 100 dagen per jaar dit systeem toepassen.
Na overschrijding van de contingenten, zijn de gewone RSZ-bijdragen van toepassing.

Fiscaal
De gelegenheidswerknemer wordt aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33% belast.

Studenten in de horeca
Studenten moeten eerst hun 50 dagen als student opgebruiken. Nadien kunnen ze nog 50 dagen tewerkgesteld worden onder het statuut van extra.

Wanneer beide contigenten overschreden zijn, wordt de student ingeschreven als gewone student en met de normale RSZ-bijdragen.

Vragen?
Uw dossierbeheerder bij Sobumid staat voor u klaar!

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Adviesaanvraag in het kader van de vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek

Sinds dit jaar kan men een adviesaanvraag richten aan de POD Wetenschapsbeleid i.k.v. de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek.

pijl Lees meer        

Onveranderde forfaits voor vergoeding buitenlandse dienstreizen

Voor de terugbetaling van onkosten, gemaakt in het kader van buitenlandse dienstreizen, blijven de bedragen onveranderd.

pijl Lees meer        

Goed nieuws rond de wachtdiensten buiten de arbeidsplaats

Stand-by blijven buiten de arbeidsplaats is geen arbeidstijd.

pijl Lees meer        

Talent management : iedereen ondernemer ! Hoe grote organisaties kunnen leren van KMO’s …

De huidige conjunctuur legt een aantal zenuwen bloot op de arbeidsmarkt, met een zeer markante paradox tot gevolg. De werkloosheid stijgt, terwijl de vraag naar werknemers eveneens toeneemt. Begrijpe wie kan.

pijl Lees meer        

Regionalisering van de RSZ-verminderingen

Controleer en vervolledig uw inschrijving in de KBO.

pijl Lees meer        

In 2014 mogen gepensioneerden alweer ietsje meer verdienen dan voorheen

Hogere grenzen in geval van toegelaten activiteit voor gepensioneerden in 2014.

pijl Lees meer        

Heartbleed bug: uw gegevens bij ADMB zijn beschermd

U hoorde ongetwijfeld al via de media van het beveiligingsprobleem “Heartbleed“?Het betreft een beveiligingsfout in de technologie die er voor zorgt dat gegevens versleuteld over het internet worden gestuurd. 

pijl Lees meer        

Altijd recht op klein verlet voor een communiefeest?

Dagje klein verlet voor communie?

pijl Lees meer        

Impact Heartbleed bug bij ADMB

U hoorde ongetwijfeld al via de media van het beveiligingsprobleem “Heartbleed“? Het betreft een beveiligingsfout in de technologie die er voor zorgt dat gegevens versleuteld over het internet worden gestuurd. 

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer