Sobumid

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Einde regularisatieperiode inschrijving bromfietsen komt snel dichterbij

Sinds 11 december 2015 moeten alle bromfietsen en lichte vierwielers in België een nummerplaat hebben en ingeschreven zijn bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Een overgangsmaatregel geeft eigenaars nog tot 11 december 2016 de tijd om dit in orde te brengen. Voor wie dit nog niet deed, begint de klok dus te tikken.

pijl Lees meer        

Alle sociaaljuridische nieuwigheden uit de beleidsverklaring van premier Michel op een rijtje

Het liet even op zich wachten, maar op zondag 16 oktober legde premier Charles Michel zijn beleidsverklaring af. Uit deze verklaring en de persberichten die volgden, blijkt dat de regering op bepaalde vlakken – zoals bijvoorbeeld de modernisering van de arbeidstijd en het stimuleren van arbeid – enigszins afwijkt van eerdere circulerende wetsontwerpen. We zetten voor u de belangrijkste punten op een rijtje.

pijl Lees meer        

Loon uitbetalen in cash blijft voorlopig mogelijk in horeca

Sinds 1 oktober 2016 moeten alle lonen op girale wijze uitbetaald worden. In cash betalen kan enkel nog in welbepaalde gevallen. Horeca Vlaanderen meldde een gebruik aan het bevoegde paritair comité. Hierdoor blijft het in de horeca mogelijk om het voltallige personeel in cash uit te betalen. Dit werd ons bevestigd door Horeca Vlaanderen.

pijl Lees meer        

Voortaan wachttijd bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wie tijdelijk werkloos is omwille van economische redenen, zal voortaan niet altijd van de eerste dag een uitkering kunnen genieten. De overheid verstrengde de voorwaarden voor deze vorm van werkloosheid. Sinds 1 oktober 2016 geldt een wachttijd.

pijl Lees meer        

Dimona-aangifte voor monitoren en animatoren

Onder bepaalde voorwaarden genieten monitoren en animatoren een bijdragevrijstelling van de RSZ. Werkgevers dienen hiervoor voorafgaand een aangifte te doen bij de FOD Sociale Zekerheid. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze aangifte vervangen door een Dimona-aangifte.

pijl Lees meer        

Omschakeling naar het winteruur: een uur langer werken, een uur meer betaald?

Tijdens de nacht van 29 op 30 oktober schakelen we over op het winteruur en draaien we alle klokken een uur terug: 3 uur wordt 2 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur extra werken. Worden ze dan ook een uur meer betaald?

pijl Lees meer        

Ontvang vervaldagberichten voor sociale bijdragen voortaan in uw mailbox

Een tevredenheidsenquête bij 55.000 klanten wees uit dat heel wat onder hen graag hun rekeningen elektronisch ontvangen. Goed nieuws voor deze klanten: één e-mailtje volstaat om voortaan vervaldagberichten digitaal toegestuurd te krijgen.

pijl Lees meer        

Website en online toepassing tijdelijk beperkt bereikbaar

Door een geplande technische interventie zullen de website en alle online toepassingen van Groep ADMB en Zenito (inclusief HORA en Zenito e-Dossier) van vrijdag 21 oktober om 17 u. tot maandagochtend 24 oktober om 7.30 u. beperkt of niet toegankelijk zijn. Gelieve hiermee rekening te houden.

pijl Lees meer        

Betaald educatief verlof in Brussel: wat moet je weten bij de start van het nieuwe schooljaar

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte het eenmalig forfaitair bedrag bekend voor de terugbetaling van het aantal uren opgenomen in het kader van betaald educatief verlof. Het vaardigde ook zijn eigen sancties uit in geval van niet-naleving van de wetgeving. De opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep zijn eveneens bekend.

pijl Lees meer        

Vrouwelijk ondernemerstalent gezocht voor de WOMED Award

Markant vzw en UNIZO bekronen met de WOMED Award vrouwelijk ondernemerstalent. Dit met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Kandidates kunnen zich voor 13 november 2016 inschrijven voor dé onderneemster of dé Belofte van het jaar. Deelnemen betekent sowieso een mooie boost voor de onderneemster en haar zaak!

pijl Lees meer        

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast

Het kabinet van minister van Werk Kris Peeters keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling voor economische werkloosheid voor bedienden zou wijzigen. Werkgevers zouden voortaan de keuze krijgen om – zoals op vandaag – 2008 als referentiejaar te nemen of om één van de twee kalenderjaren die voorafgaan aan de aanvraag als referentiejaar te nemen.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer