Sobumid

INFOSESSIE : De sociale inspectie : Wie zijn ze, wat doen ze, wat zoeken ze?

Op donderdag 26/03/2015 organiseerde Sobumid een succesvolle infosessie voor hun klanten.

 

De laatste jaren wordt vastgesteld dat de sociale inspectiediensten steeds actiever de bedrijven controleren.

De sociale inspectiediensten hebben bij hun onderzoeken een bijzondere interesse voor de problematiek van de arbeidsduur en de betaling van overuren. 

Gerichte controles op de betaling van loon of overloon, waarbij ter plaatse dikwijls stukken worden meegenomen, gaande van een uitprint van de prikklokgegevens, kopie van de uitlezing van de tachograafschijven en/of geolocalisatiesystemen komen steeds vaker voor.

In deze ontbijtsessie werd dan ook stilgestaan bij de diverse inspectiediensten en de bevoegdheden die deze diensten hebben. Bovendien werd vanuit de praktijk met voorbeelden aangetoond hoe de ondernemer zich best kan wapenen bij een doorgedreven controle van de diverse inspectiediensten.

 

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Mr. Bart Adriaens, partner van het advocatenkantoor Claeys en Engels (www.claeysengels.be).
Bart Adriaens concentreert zijn activiteiten binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, waarover hij uitgebreid heeft gepubliceerd en gedoceerd tijdens talrijke seminaries. Hij wordt beschouwd als één van de toonaangevende advocaten in België op het vlak van actieve bijstand aan werkgevers die doorgedreven controles en onderzoeken ondergaan van de diverse sociale inspectiediensten.

Bart Adriaens startte zijn carrière aan de Brusselse Balie, en plaatste zich in 1995 over naar de Kortrijkse Balie, waar hij de eer had om in 1996 de plechtige openingsrede voor de Balie te mogen houden.

Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Gent (UGent) en is tevens licentiaat in het sociaal recht, een diploma dat hij behaalde aan de universiteit van Brussel (ULB).

  

 

Parkeerbeleid Roeselare

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

Unizo Roeselare organiseert voor het eerst de vakantiebeurs in Roeselare.

 

vakantie en vrije tijd

 

De collega's van Sobumid, Unizo diensten organiseren op 16,17 en 18 januari 2015 voor het eerst de beurs "Vakantie en vrije tijd" in Expo Roeselare. U kan er terecht voor alle info over reizen, fietsen, wandelen, kamperen, vakantie in eigen tuin,... .

Voor meer info kan u terecht bij Rita Bertrem: 051 267 624.

 

vvt-foto 

 

 

Bereikbaarheid Sobumid

De kantoren van Sobumid zijn op 9 juli niet bereikbaar tussen 10h15 en 15h45 wegens de doortocht van de Tour. U kan ons uiteraard wel telefonisch bereiken.

Op 11 en 21 juli en 15 augustus zijn onze kantoren ook gesloten.

 

Sobumid organiseerde op 24/04/2014 een infosessie over ontslagmotivering ism Eksakt.

Vanaf 01/01/2014 is het éénheidsstatuut in werking getreden. Hierdoor is er een nieuwe ontslagreglementering op arbeiders en bedienden van toepassing. Nu enkele maanden later werd er tussen de sociale partners een akkoord bereikt omtrent de ontslagmotivering.

Sedert 1 april heeft elke werknemer voortaan het recht om te weten waarom hij/zij wordt ontslagen.

De werkgever moet dus voortaan op verzoek van de werknemer kunnen aantonen waarom hij is overgegaan tot ontslag. Indien hij dit niet kan aantonen kan een schadevergoeding worden geëist van minimaal 3 tot 17 weken loon.

Tijdens een praktische ontbijtsessie op 24 april gaven wij tips over hoe u een ontslagdossier kunt opstellen om u te wapenen tegen een mogelijke schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Annelyn Naert, zaakvoerder van Eksakt.

Annelyn Naert geeft advies én oplossingen aan kmo-bedrijven vertrekkende vanuit 10 jaar HR-gerichte ervaring binnen een HR-holding waarbij sales, people en legal management centraal stonden.

De doelstelling was om de wettelijke puntjes op HR te zetten en dit op maat van de kmo-bedrijven elk met hun specifiek sociaal rechtelijke uitdagingen en opportuniteiten.

Programma

  1. Krachtlijnen van de nieuwe regeling
  2. voor wie
  3. Het recht om de ontslagreden te kennen
  4. Het recht op een schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  5. Geen motivering van het ontslag dat kennelijk onredelijk geacht wordt?
  6. De uitzonderingssectoren blijven ook hier de uitzondering…
  7. gevolgen van de nieuwe reglementering
  8. Hoe een ontslag voorbereiden
  9. Opstellen ontslagdossier
  10. besluit en vraagstelling

Praktisch

Deze praktijksessie is voorbij. Heeft u echter vragen rond dit thema, contacteer ons dan via sobumid@sobumid.be.

 

Nieuwe wetgeving voor gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf 01/10/2013

Wat is een gelegenheidswerknemer/extra?
Tijdelijke werknemer voor maximum 2 opeenvolgende dagen!!

Dimona aangifte
Via www.sociale-zekerheid.be.
Dimona full en light verdwijnen.

UURAANGIFTE
Begin -en einduur opgeven
RSZ bijdragen berekend op € 7,50 per begonnen uur met max. € 45 per dag

DAGAANGIFTE
Enkel beginuur - einduur niet gekend
RSZ bijdragen berekend op € 45 per dag
Bijhouden register voor werktijdregeling!!!

 

Werkgever kiest per dag en per werknemer de dimona.

 

RSZ voordeel gedurende 50 dagen/100 dagen
De RSZ bijdragen worden berekend op forfaitair bedrag, afhankelijk van de soort dimona.

Bij een laattijdige dimona-aangifte worden de voordelige RSZ-bijdragen niet toegepast.

Een werknemer kan 50 dagen per jaar als extra onder dit voordelig tarief werken.
Een werkgever kan 100 dagen per jaar dit systeem toepassen.
Na overschrijding van de contingenten, zijn de gewone RSZ-bijdragen van toepassing.

Fiscaal
De gelegenheidswerknemer wordt aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33% belast.

Studenten in de horeca
Studenten moeten eerst hun 50 dagen als student opgebruiken. Nadien kunnen ze nog 50 dagen tewerkgesteld worden onder het statuut van extra.

Wanneer beide contigenten overschreden zijn, wordt de student ingeschreven als gewone student en met de normale RSZ-bijdragen.

Vragen?
Uw dossierbeheerder bij Sobumid staat voor u klaar!

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer