Sobumid

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Recht tijdskrediet onderging veranderingen

Het recht op tijdskrediet is sinds 1 april grondig gewijzigd. Het was echter nog even wachten op het uitvoeringsbesluit dat uitkeringen verbindt aan dat gewijzigde tijdskrediet. De nodige koninklijke besluiten zijn intussen gesloten en treden in werking op 1 juni 2017. Ze zijn van toepassing op de (verlengings-) aanvragen die de werknemer na 31 mei 2017 aan de werkgever richt.

pijl Lees meer        

Driejaarlijkse federale mobiliteitsenquête

Wanneer u als werkgever gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt, dan zal u voor juni 2017 een aanvraag ontvangen om de federale mobiliteitsenquête in te vullen. Als u bovendien een vestigingseenheid hebt waar u gemiddeld minstens 30 werknemers tewerkstelt, moet u een bijkomende enquête invullen voor deze vestigingseenheid.

pijl Lees meer        

Percentages provisie vakantiegeld gewijzigd

Elk jaar legt de FOD Financiën de percentages vast van de voorziening vakantiegeld die toegelaten wordt als bedrijfskost in de balansen op 31 december. De fiscale circulaire voor de provisies die in 2016  geboekt zijn voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2017 werd gepubliceerd op 27 april 2017. Dit jaar is het percentage voor de bedienden gewijzigd ten opzichte van de voorbije jaren.

pijl Lees meer        

Syndicale actie non-profit op 1 juni ¿ Wat betekent dit voor u?

Op 1 juni 2017 vindt in Brussel een betoging plaats van de non-profit sector. Deze actie is gedekt door een stakingsaanzegging. De vakbonden hopen op deze manier druk te zetten om tot een gunstig sociaal akkoord te komen.

pijl Lees meer        

Flitscontroles in de bouw- en horecasector

In het kader van het actieplan ‘Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’ worden in fraudegevoelige sectoren jaarlijks meerdere flitscontroles georganiseerd. Na de schoonmaaksector in januari en de elektrotechnische sector in maart, is het op dinsdag 30 mei 2017 de beurt aan de bouwsector én in de grootsteden aan de horecasector.

pijl Lees meer        

Hoever staat het mobiliteitsbudget?

De laatste tijd is er heel wat te doen over het mobiliteitsbudget. Dit alternatief voor de bedrijfswagen is één van de wondermiddelen waarmee de regering de filevorming hoopt te verminderen en de verkeersknopen te ontwarren. Een gemeenschappelijk advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven én een eerste wetsontwerp brengen de gesprekken in een stroomversnelling, maar er bestaat nog steeds heel wat discussie.

pijl Lees meer        

Flitscontroles in de bouwsector

In het kader van het actieplan ‘Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’ worden in fraudegevoelige sectoren jaarlijks meerdere flitscontroles georganiseerd.  Na de schoonmaaksector in januari en de elektrotechnische sector in maart, is het op dinsdag 30 mei 2017 de beurt aan de bouwsector (PC 124).

pijl Lees meer        

Fietsvergoeding voor snelle elektrische fiets

De federale regering dient binnenkort een wetsontwerp in dat ervoor zal zorgen dat ook snelle elektrische fietsen – zogenaamde speed pedelecs – recht geven op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Dat bevestigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

pijl Lees meer        

Tijdelijke werkloosheid door schaarste isolatiemateriaal

De bouwsector kampt momenteel met een schaarste aan isolatiemateriaal op basis van polyurethaan en polyisocyanuraat. Hierdoor zijn heel wat medewerkers economisch werkloos. De federale regering bekijkt wat ze kunnen ondernemen.

pijl Lees meer        

Jaarlijkse vakantie: de voornaamste principes op een rijtje

De zomermaanden komen stilaan dichterbij. Uw werknemers maken vakantieplannen en willen weten op hoeveel vakantie ze dit jaar recht hebben. Als werkgever dient u bovendien binnenkort het vakantiegeld te berekenen. Hoog tijd voor een opfrissing van de voornaamste principes van de vakantiereglementering. 

pijl Lees meer        

Succesvolle organisaties: elke ondernemende medewerker leider?

Ondernemende medewerkers zijn erg belangrijk in de huidige economische context waar verandering nooit veraf is. Dankzij deze productieve, hardwerkende en vooruitdenkende werknemers kan uw organisatie snel schakelen als dat nodig is. Maar toch hebben ook deze ondernemende medewerkers blijvende sturing en coaching nodig.

pijl Lees meer        

Gezinsbijslagen niet geïndexeerd in Vlaanderen

In mei 2017 zal de spilindex overschreden worden. Hierdoor moet de overheid vanaf juni van dit jaar hogere sociale uitkeringen betalen. De Vlaamse Gemeenschap heeft echter besloten om deze spilindex niet te verrekenen op de gezinsbijslagen zoals de kinderbijslag en het kraamgeld.

pijl Lees meer        

Groep ADMB Gold Partner van Team Belgium

Groep ADMB is officieel ‘Gold’ partner van het BOIC. De overeenkomst werd afgesloten voor een periode van vier jaar.

pijl Lees meer        

Jouw KBO-registratie als syndicus vlot geregeld

Ben jij syndicus van een vereniging van mede-eigenaars (VME) of van meerdere VME’s? Per 1 april 2017 ben je wettelijk verplicht om je mandaat als syndicus te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op deze pagina kun je dat nu alvast gemakkelijk regelen. Vul het inschrijvingsformulier in en wij maken jouw registratie verder in orde!

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer