Sobumid

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

ADMB Verzekeringen en ADMB Sociaal Bureau Oostende verhuizen

Om onze klanten in de meest optimale omstandigheden te kunnen ondersteunen, verhuizen de Oostendse teams van ADMB Sociaal Bureau en ADMB Verzekeringen in de loop van 2017 naar een gloednieuw kantoorgebouw in het centrum van de stad. In afwachting van deze definitieve nieuwe thuis, nemen de teams vanaf 14 december hun intrek op de vierde verdieping van het voormalige Sunair-gebouw in de Archimedesstraat.

pijl Lees meer        

Goedkope studentenarbeid: van 50 dagen naar 475 uren

Vanaf 1 januari 2017 kan een student per jaar voor 475 uren genieten van de solidariteitsbijdrage, een goedkoop RSZ-tarief. Momenteel – en nog tot eind dit jaar – bedraagt deze grens 50 dagen. Zolang de arbeidsdag minder dan 9,5 uren duurt, kunnen werkgevers vanaf 2017 dus langer een beroep doen op dit voordelige tarief.

pijl Lees meer        

VDAB gaat langdurig werkzoekenden met werkervaringsstages voorbereiden op een job

Individuele beroepsopleiding, instapstage, opleidingsstage, beroepsverkennende stage  … Met deze tools helpt de VDAB werkzoekenden hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Ervaring opdoen op de werkvloer staat hierbij centraal. Vanaf volgende jaar komt daar een nieuw instrument bij: de werkervaringsstage.

pijl Lees meer        

Afschaffing `jongerenbonus non-profit┐ in aantocht

Onder bepaalde voorwaarden hebben werkgevers uit de non-profitsector die laaggeschoolde jongeren aanwerven recht op de ‘jongerenbonus’. Deze geplafonneerde loonsubsidie werd in 2007 met het Generatiepact in het leven geroepen. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor deze materie.

pijl Lees meer        

Goedkope studentenarbeid: van 50 dagen naar 475 uren

Vanaf 1 januari 2017 kan een student per jaar voor 475 uren genieten van de solidariteitsbijdrage, een goedkoop RSZ-tarief. Momenteel – en nog tot eind dit jaar – bedraagt deze grens 50 dagen. Zolang de arbeidsdag minder dan 9,5 uren duurt, kunnen werkgevers vanaf 2017 dus langer een beroep doen op dit voordelige tarief.

pijl Lees meer        

Re-integratie langdurig zieken: begeleiding op maat

Op 1 december 2016 treden twee koninklijke besluiten over de re-integratie van arbeidsongeschikten in werking. Met dit gezamenlijk initiatief willen minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block langdurig zieken ondersteunen om het werk te hervatten. Daarnaast werd op 22 november in de Commissie Sociale Zaken het wetsontwerp van minister Kris Peeters goedgekeurd dat het arbeidsrechtelijke kader voor de re-integratie regelt.

pijl Lees meer        

Aanpassing doelgroepvermindering beloont kmo┐s die nieuwe medewerkers aanwerven

Om de aanwervingen in kmo’s te bevorderen, zet de regering-Michel in op een versterking van de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’. De RSZ-vermindering voor de aanwerving van de derde tot en met de zesde werknemer wordt vanaf 1 januari 2017 nog aantrekkelijker. Om van dit voordeel te genieten, hoeft u een eventuele nieuwe aanwerving echter niet uit te stellen tot in het nieuwe jaar.

pijl Lees meer        

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast

Het kabinet van minister van Werk Kris Peeters keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling voor economische werkloosheid voor bedienden zou wijzigen. Werkgevers zouden voortaan de keuze krijgen om – zoals op vandaag – 2008 als referentiejaar te nemen of om één van de twee kalenderjaren die voorafgaan aan de aanvraag als referentiejaar te nemen.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer