Sobumid

Parkeerbeleid Roeselare

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

Unizo Roeselare organiseert voor het eerst de vakantiebeurs in Roeselare.

 

vakantie en vrije tijd

 

De collega's van Sobumid, Unizo diensten organiseren op 16,17 en 18 januari 2015 voor het eerst de beurs "Vakantie en vrije tijd" in Expo Roeselare. U kan er terecht voor alle info over reizen, fietsen, wandelen, kamperen, vakantie in eigen tuin,... .

Voor meer info kan u terecht bij Rita Bertrem: 051 267 624.

 

vvt-foto 

 

 

Bereikbaarheid Sobumid

De kantoren van Sobumid zijn op 9 juli niet bereikbaar tussen 10h15 en 15h45 wegens de doortocht van de Tour. U kan ons uiteraard wel telefonisch bereiken.

Op 11 en 21 juli en 15 augustus zijn onze kantoren ook gesloten.

 

Sobumid organiseerde op 24/04/2014 een infosessie over ontslagmotivering ism Eksakt.

Vanaf 01/01/2014 is het éénheidsstatuut in werking getreden. Hierdoor is er een nieuwe ontslagreglementering op arbeiders en bedienden van toepassing. Nu enkele maanden later werd er tussen de sociale partners een akkoord bereikt omtrent de ontslagmotivering.

Sedert 1 april heeft elke werknemer voortaan het recht om te weten waarom hij/zij wordt ontslagen.

De werkgever moet dus voortaan op verzoek van de werknemer kunnen aantonen waarom hij is overgegaan tot ontslag. Indien hij dit niet kan aantonen kan een schadevergoeding worden geëist van minimaal 3 tot 17 weken loon.

Tijdens een praktische ontbijtsessie op 24 april gaven wij tips over hoe u een ontslagdossier kunt opstellen om u te wapenen tegen een mogelijke schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Annelyn Naert, zaakvoerder van Eksakt.

Annelyn Naert geeft advies én oplossingen aan kmo-bedrijven vertrekkende vanuit 10 jaar HR-gerichte ervaring binnen een HR-holding waarbij sales, people en legal management centraal stonden.

De doelstelling was om de wettelijke puntjes op HR te zetten en dit op maat van de kmo-bedrijven elk met hun specifiek sociaal rechtelijke uitdagingen en opportuniteiten.

Programma

  1. Krachtlijnen van de nieuwe regeling
  2. voor wie
  3. Het recht om de ontslagreden te kennen
  4. Het recht op een schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  5. Geen motivering van het ontslag dat kennelijk onredelijk geacht wordt?
  6. De uitzonderingssectoren blijven ook hier de uitzondering…
  7. gevolgen van de nieuwe reglementering
  8. Hoe een ontslag voorbereiden
  9. Opstellen ontslagdossier
  10. besluit en vraagstelling

Praktisch

Deze praktijksessie is voorbij. Heeft u echter vragen rond dit thema, contacteer ons dan via sobumid@sobumid.be.

 

Nieuwe wetgeving voor gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf 01/10/2013

Wat is een gelegenheidswerknemer/extra?
Tijdelijke werknemer voor maximum 2 opeenvolgende dagen!!

Dimona aangifte
Via www.sociale-zekerheid.be.
Dimona full en light verdwijnen.

UURAANGIFTE
Begin -en einduur opgeven
RSZ bijdragen berekend op € 7,50 per begonnen uur met max. € 45 per dag

DAGAANGIFTE
Enkel beginuur - einduur niet gekend
RSZ bijdragen berekend op € 45 per dag
Bijhouden register voor werktijdregeling!!!

 

Werkgever kiest per dag en per werknemer de dimona.

 

RSZ voordeel gedurende 50 dagen/100 dagen
De RSZ bijdragen worden berekend op forfaitair bedrag, afhankelijk van de soort dimona.

Bij een laattijdige dimona-aangifte worden de voordelige RSZ-bijdragen niet toegepast.

Een werknemer kan 50 dagen per jaar als extra onder dit voordelig tarief werken.
Een werkgever kan 100 dagen per jaar dit systeem toepassen.
Na overschrijding van de contingenten, zijn de gewone RSZ-bijdragen van toepassing.

Fiscaal
De gelegenheidswerknemer wordt aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33% belast.

Studenten in de horeca
Studenten moeten eerst hun 50 dagen als student opgebruiken. Nadien kunnen ze nog 50 dagen tewerkgesteld worden onder het statuut van extra.

Wanneer beide contigenten overschreden zijn, wordt de student ingeschreven als gewone student en met de normale RSZ-bijdragen.

Vragen?
Uw dossierbeheerder bij Sobumid staat voor u klaar!

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Vakbondsacties tegen het regeerakkoord Michel I

De vakbonden gaan in verzet tegen het regeerakkoord Michel I, en organiseren verschillende acties. Wat betekent dit voor u als werkgever en voor uw werkwillige medewerkers?

pijl Lees meer        

Ook het tijdskrediet ondergaat enkele wijzigingen

Het regeerakkoord van 9 oktober bracht tal van al dan niet verwachte wijzigingen met zich mee. Ook de regelgeving rond het tijdskrediet zou een aantal belangrijke veranderingen ondergaan.

pijl Lees meer        

Het aanvullend paritair comité voor de non-profit sector (PC 337) is operationeel! Nu nog wachten op de sectorale cao's.

We hebben er lang moeten op wachten, maar eindelijk zijn de leden van het aanvullend paritair comité voor de non-profit sector (PC 337) benoemd. PC 337 kan nu eigen loon- en arbeidsvoorwaarden maken.

pijl Lees meer        

Uitbreiding gewaarborgd loon uitgesteld tot 2016

In het regeerakkoord werd voorzien dat de werkgevers vanaf volgend jaar niet 1 maar 2 maanden gewaarborgd loon zouden moeten betalen aan hun zieke werknemers.

pijl Lees meer        

Update: overgangsperiode brugpensioen verlengd tot 31 december

Het kernkabinet heeft een versoepeling van de overgangsmaatregelen voor brugpensioen goedgekeurd. Uw medewerkers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december in opzeg geplaatst zijn om nog aan de oude voorwaarden op brugpensioen te kunnen vertrekken. 

pijl Lees meer        

ADMB Awards 2014 gaan naar Sint-Trudo Katholiek Onderwijs en Actemium

Op vrijdag 17 oktober reikte HR-dienstengroep ADMB samen met zijn externe preventiedienst Provikmo in het Concertgebouw in Brugge voor de veertiende keer de ADMB Awards uit.

pijl Lees meer        

Overname Vekmo

Vekmo NV werkt als gevolg van een management buy-out sinds 1 juli 2014 onafhankelijk van Groep ADMB.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer