Sobumid

Bereikbaarheid Sobumid

De kantoren van Sobumid zijn op 9 juli niet bereikbaar tussen 10h15 en 15h45 wegens de doortocht van de Tour. U kan ons uiteraard wel telefonisch bereiken.

Op 11 en 21 juli en 15 augustus zijn onze kantoren ook gesloten.

Sobumid organiseerde op 24/04/2014 een infosessie over ontslagmotivering ism Eksakt.

Vanaf 01/01/2014 is het éénheidsstatuut in werking getreden. Hierdoor is er een nieuwe ontslagreglementering op arbeiders en bedienden van toepassing. Nu enkele maanden later werd er tussen de sociale partners een akkoord bereikt omtrent de ontslagmotivering.

Sedert 1 april heeft elke werknemer voortaan het recht om te weten waarom hij/zij wordt ontslagen.

De werkgever moet dus voortaan op verzoek van de werknemer kunnen aantonen waarom hij is overgegaan tot ontslag. Indien hij dit niet kan aantonen kan een schadevergoeding worden geëist van minimaal 3 tot 17 weken loon.

Tijdens een praktische ontbijtsessie op 24 april gaven wij tips over hoe u een ontslagdossier kunt opstellen om u te wapenen tegen een mogelijke schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Annelyn Naert, zaakvoerder van Eksakt.

Annelyn Naert geeft advies én oplossingen aan kmo-bedrijven vertrekkende vanuit 10 jaar HR-gerichte ervaring binnen een HR-holding waarbij sales, people en legal management centraal stonden.

De doelstelling was om de wettelijke puntjes op HR te zetten en dit op maat van de kmo-bedrijven elk met hun specifiek sociaal rechtelijke uitdagingen en opportuniteiten.

Programma

  1. Krachtlijnen van de nieuwe regeling
  2. voor wie
  3. Het recht om de ontslagreden te kennen
  4. Het recht op een schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  5. Geen motivering van het ontslag dat kennelijk onredelijk geacht wordt?
  6. De uitzonderingssectoren blijven ook hier de uitzondering…
  7. gevolgen van de nieuwe reglementering
  8. Hoe een ontslag voorbereiden
  9. Opstellen ontslagdossier
  10. besluit en vraagstelling

Praktisch

Deze praktijksessie is voorbij. Heeft u echter vragen rond dit thema, contacteer ons dan via sobumid@sobumid.be.

Nieuwe wetgeving voor gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf 01/10/2013

Wat is een gelegenheidswerknemer/extra?
Tijdelijke werknemer voor maximum 2 opeenvolgende dagen!!

Dimona aangifte
Via www.sociale-zekerheid.be.
Dimona full en light verdwijnen.

UURAANGIFTE
Begin -en einduur opgeven
RSZ bijdragen berekend op € 7,50 per begonnen uur met max. € 45 per dag

DAGAANGIFTE
Enkel beginuur - einduur niet gekend
RSZ bijdragen berekend op € 45 per dag
Bijhouden register voor werktijdregeling!!!

Werkgever kiest per dag en per werknemer de dimona.

RSZ voordeel gedurende 50 dagen/100 dagen
De RSZ bijdragen worden berekend op forfaitair bedrag, afhankelijk van de soort dimona.

Bij een laattijdige dimona-aangifte worden de voordelige RSZ-bijdragen niet toegepast.

Een werknemer kan 50 dagen per jaar als extra onder dit voordelig tarief werken.
Een werkgever kan 100 dagen per jaar dit systeem toepassen.
Na overschrijding van de contingenten, zijn de gewone RSZ-bijdragen van toepassing.

Fiscaal
De gelegenheidswerknemer wordt aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33% belast.

Studenten in de horeca
Studenten moeten eerst hun 50 dagen als student opgebruiken. Nadien kunnen ze nog 50 dagen tewerkgesteld worden onder het statuut van extra.

Wanneer beide contigenten overschreden zijn, wordt de student ingeschreven als gewone student en met de normale RSZ-bijdragen.

Vragen?
Uw dossierbeheerder bij Sobumid staat voor u klaar!

 

Het dynamisch team van Sobumid

Overname Vekmo

Vekmo NV werkt als gevolg van een management buy-out sinds 1 juli 2014 onafhankelijk van Groep ADMB.

pijl Lees meer        

Geen discriminatie meer voor zwangere vrouwen met meerdere deeltijdse contracten

Werkneemsters met meerdere deeltijdse contracten die een activiteit hebben stopgezet omwille van de risico’s voor de zwangerschap, kunnen nu hun postnatale rust verlengen met de gewerkte dagen bij hun andere werkgever.

pijl Lees meer        

Werken aan werkgoesting

Ieder van ons heeft ongetwijfeld ‘goesting’ om met vakantie te vertrekken. Hoe kan u die goesting na het verlof omzetten in ‘werkgoesting’?

pijl Lees meer        

Twee weerlegbare vermoedens voor vennootschapsmandatarissen

Vennootschapsmandatarissen kunnen voortaan het vermoeden van zelfstandige activiteit weerleggen.

pijl Lees meer        

Hogere kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 1 juli

Het maximaal bedrag voor dienstverplaatsingen is verhoogd tot 0,3468 per kilometer vanaf 1 juli 2014.

pijl Lees meer        

Afschaffing categorie ‘niet-rijksinwoners met tehuis’ in de bedrijfsvoorheffing

Worden bepaalde niet-rijksinwoners met een tehuis in België voortaan zwaarder belast.

pijl Lees meer        

Wie wordt ‘Jobstudent van het Jaar’?

Werkt de beste en meest gemotiveerde jobstudent bij u? Nomineer hem of haar dan vóór 20 augustus voor ‘Jobstudent van het Jaar 2014’.

pijl Lees meer        

Werknemers en zelfstandigen krijgen evenveel kinderbijslag

Vanaf 1 juli 2014 valt het verschil tussen zelfstandigen en werknemers weg (toch wat kinderbijslag betreft) en geldt voor beiden de regeling en de bedragen van de werknemers. ADMB zal voortaan de 16.000 kinderbijslagdossiers van Zenito verzorgen. 

pijl Lees meer        

Verzekeringsmakelaars onderworpen aan nieuwe gedragsregels

De nieuwe wet, gekend als “Assurmifid”, beoogt extra bescherming van de consument.  ADMB Verzekeringen maakt hiervan gebruik om twee nieuwe gratis diensten te voorzien voor haar klanten.

pijl Lees meer        

Aangepaste loongrens sportbeoefenaars

De loongrens om onder de Wet voor Sportbeoefenaars te vallen, verhoogt op 1 juli.

pijl Lees meer        

Studentenarbeid in de zomer na het afstuderen

Al gedacht aan een student in de zomervakantie?

pijl Lees meer        

De overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Montenegro trad in werking op 1 juni 2014

Sedert 1 juni 2014 geldt het nieuwe bilateraal verdrag betreffende de sociale zekerheid, afgesloten tussen België en Montenegro.

pijl Lees meer        

Co-ouders voortaan volledig gelijk behandeld bij omzetting moederschapsrust

Co-ouders genieten dezelfde bescherming als vaders bij omzetting moederschapsrust.

pijl Lees meer        

Vekmo, afdeling Milieu wordt sinds 1 mei 2014 voortgezet door Bova Environmental Consulting

Omwille van organisatorische redenen worden de diensten van Vekmo, afdeling Milieu, sinds 1 mei 2014 voortgezet door BOVA Environmental Consulting.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer