Sobumid

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Renteloze of goedkope leningen: een belastbaar voordeel alle aard ontstaat

Ondernemingen bieden hun personeelsleden soms renteloze of goedkope leningen aan. Dit zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat onder de normaal geldende rente ligt. Voor die betrokken personeelsleden ontstaat dan een belastbaar voordeel alle aard.

pijl Lees meer        

Mag een werkgever een hoofddoek verbieden op de werkvloer?

De vraag of een werkgever zijn personeel mag verbieden om religieuze symbolen te dragen, beroerde in het verleden meer dan eens de opinie. In haar arrest van 14 maart 2017 schept het Europees Hof van Justitie eindelijk duidelijkheid. Een werkgever mag wel degelijk een reglement opstellen waarin hij eist dat zijn personeel zich neutraal kleedt als ze met publiek in aanraking komen.

pijl Lees meer        

Maandelijkse kinderopvangtoeslag voor alleenstaande met kinderen

Voor een alleenstaande ouder kunnen de kosten van de kinderopvang hoog oplopen. Daarom kan de RVA u maandelijks een financieel ruggensteuntje bieden. Om hierop aanspraak te maken, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

pijl Lees meer        

Applicaties tegen sociale dumping

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft twee applicaties ontwikkeld waarmee hij de strijd tegen sociale dumping opvoert én vereenvoudigt. Zo kan een Belgische aannemer via de app ‘correcte ondernemer’ meteen zien of een binnen- of buitenlandse aannemer of werkkracht wel in orde is met de sociale wetgeving.

pijl Lees meer        

Omschakeling naar het zomeruur: een uur minder betaald?

Tijdens de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart schakelen we over op het zomeruur. Daarbij draaien we alle klokken een uur vooruit en wordt 2 uur plots 3 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten hierdoor een uur minder werken. Worden ze dan ook een uur minder betaald?

pijl Lees meer        

`Social Recruiting¿: trend zet zich verder in 2017

Maar liefst 86% van de werknemers die in de eerste 10 jaar van hun carrière zitten, en 25% van alle werkzoekenden gebruiken sociale media in hun zoektocht naar een nieuwe job. Redenen genoeg om als werkgever volop te investeren in ‘social recruiting’: het rekruteren van talent via sociale media.

pijl Lees meer        

Seminarie `Digitaal faillissementsdossier¿

Minister van Justitie Koen Geens heeft de bestaande wetgeving rond faillissementen aangepast.

pijl Lees meer        

Innovatiepremie ook geldig in 2017 en 2018

De innovatiepremie biedt werkgevers de mogelijkheid om een volledig vrijgestelde premie aan creatieve werknemers toe te kennen. De wetgever riep deze toeslag in 2006 in het leven voor 1 jaar maar besliste om de premie daarna telkens met 2 jaar te verlengen. Ook in 2017 en 2018 kunnen werkgevers de innovaties van werknemers hierdoor opnieuw belonen.

pijl Lees meer        

Verplichte analyse van het verloningsbeleid in uw onderneming

Stelt u als werkgever minstens 50 werknemers tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om tweejaarlijks een analyseverslag van uw verloningsbeleid op te maken. De bedoeling is onder meer om na te gaan of de loon- en arbeidsvoorwaarden in uw onderneming geen kloof slaan tussen mannen en vrouwen.

pijl Lees meer        

Medewerkers tellen voor jaarlijks werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sinds 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’ opstellen. Het doel van dit plan is om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of te verhogen.

pijl Lees meer        

Niet meewerken aan re-integratie? Boete dreigt

De nieuwe regels rond re-integratie moeten langdurig zieke werknemers ondersteunen om terug aan het werk te gaan. Werkgevers of zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan re-integratie, riskeren binnenkort een boete.

pijl Lees meer        

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen helpt werkgevers

Jaarlijks bezorgt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) het overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen aan elke werkgever. Ook dit jaar wordt het document rond deze tijd opnieuw verstuurd.  Het overzicht neemt voor de werkgever heel wat werklast weg bij het voorbereiden van het sociaal overleg in de onderneming.

pijl Lees meer        

Reisbijstandsverzekering: lees de kleine lettertjes

Reisbijstandsverzekeringen bestaan in alle mogelijke kleuren en maten. Particulieren krijgen ze soms zelfs gratis wanneer ze zich aansluiten bij een ziekenfonds. Maar opgelet: vaak zijn deze polissen erg beperkt. ADMB Verzekeringen biedt u een oplossing op maat.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer