Sobumid

Bereikbaarheid Sobumid

De kantoren van Sobumid zijn op 9 juli niet bereikbaar tussen 10h15 en 15h45 wegens de doortocht van de Tour. U kan ons uiteraard wel telefonisch bereiken.

Op 11 en 21 juli en 15 augustus zijn onze kantoren ook gesloten.

Sobumid organiseerde op 24/04/2014 een infosessie over ontslagmotivering ism Eksakt.

Vanaf 01/01/2014 is het nheidsstatuut in werking getreden. Hierdoor is er een nieuwe ontslagreglementering op arbeiders en bedienden van toepassing. Nu enkele maanden later werd er tussen de sociale partners een akkoord bereikt omtrent de ontslagmotivering.

Sedert 1 april heeft elke werknemer voortaan het recht om te weten waarom hij/zij wordt ontslagen.

De werkgever moet dus voortaan op verzoek van de werknemer kunnen aantonen waarom hij is overgegaan tot ontslag. Indien hij dit niet kan aantonen kan een schadevergoeding worden geist van minimaal 3 tot 17 weken loon.

Tijdens een praktische ontbijtsessie op 24 april gaven wij tips over hoe u een ontslagdossier kunt opstellen om u te wapenen tegen een mogelijke schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Annelyn Naert, zaakvoerder van Eksakt.

Annelyn Naert geeft advies n oplossingen aan kmo-bedrijven vertrekkende vanuit 10 jaar HR-gerichte ervaring binnen een HR-holding waarbij sales, people en legal management centraal stonden.

De doelstelling was om de wettelijke puntjes op HR te zetten en dit op maat van de kmo-bedrijven elk met hun specifiek sociaal rechtelijke uitdagingen en opportuniteiten.

Programma

  1. Krachtlijnen van de nieuwe regeling
  2. voor wie
  3. Het recht om de ontslagreden te kennen
  4. Het recht op een schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  5. Geen motivering van het ontslag dat kennelijk onredelijk geacht wordt?
  6. De uitzonderingssectoren blijven ook hier de uitzondering
  7. gevolgen van de nieuwe reglementering
  8. Hoe een ontslag voorbereiden
  9. Opstellen ontslagdossier
  10. besluit en vraagstelling

Praktisch

Deze praktijksessie is voorbij. Heeft u echter vragen rond dit thema, contacteer ons dan via sobumid@sobumid.be.

Nieuwe wetgeving voor gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf 01/10/2013

Wat is een gelegenheidswerknemer/extra?
Tijdelijke werknemer voor maximum 2 opeenvolgende dagen!!

Dimona aangifte
Via www.sociale-zekerheid.be.
Dimona full en light verdwijnen.

UURAANGIFTE
Begin -en einduur opgeven
RSZ bijdragen berekend op 7,50 per begonnen uur met max. 45 per dag

DAGAANGIFTE
Enkel beginuur - einduur niet gekend
RSZ bijdragen berekend op 45 per dag
Bijhouden register voor werktijdregeling!!!

Werkgever kiest per dag en per werknemer de dimona.

RSZ voordeel gedurende 50 dagen/100 dagen
De RSZ bijdragen worden berekend op forfaitair bedrag, afhankelijk van de soort dimona.

Bij een laattijdige dimona-aangifte worden de voordelige RSZ-bijdragen niet toegepast.

Een werknemer kan 50 dagen per jaar als extra onder dit voordelig tarief werken.
Een werkgever kan 100 dagen per jaar dit systeem toepassen.
Na overschrijding van de contingenten, zijn de gewone RSZ-bijdragen van toepassing.

Fiscaal
De gelegenheidswerknemer wordt aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33% belast.

Studenten in de horeca
Studenten moeten eerst hun 50 dagen als student opgebruiken. Nadien kunnen ze nog 50 dagen tewerkgesteld worden onder het statuut van extra.

Wanneer beide contigenten overschreden zijn, wordt de student ingeschreven als gewone student en met de normale RSZ-bijdragen.

Vragen?
Uw dossierbeheerder bij Sobumid staat voor u klaar!

Het dynamisch team van Sobumid

In september ontvang ik minder kinderbijslag dan vorige maand. Hoe komt dit?

In augustus ontving u bovenop de kinderbijslag een jaarlijkse bijslag, in de volksmond gekend als de ‘schoolpremie’. Een overzicht van deze jaarlijkse bijslag kan u hier terugvinden.

pijl Lees meer        

Tijdelijke werkloosheid mogelijk door Russisch importverbod

De RVA voorziet extra mogelijkheden voor de Belgische fruit- en groentetelers die minder werk hebben door het Russisch importverbod.

pijl Lees meer        

Langer werken. Is uw organisatie fit voor de toekomst?

Dat iedereen langer zal moeten werken, weten we ondertussen al. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers ook effectief langer aan de slag blijven?

pijl Lees meer        

Update educatief verlof: knelpuntberoepen en grensbedragen

De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) heeft nieuwe lijsten van knelpuntberoepen opgesteld voor het studie- en academiejaar 2014-2015. Bovendien blijven de grensbedragen voor betaald educatief verlof zo goed als zeker behouden.

pijl Lees meer        

Het tewerkstellingsbeleid van de nieuwe Vlaamse regering

De nieuwe Vlaamse regering wil een werkzaamheidsgraad van 76% realiseren. Zij zet hierbij in op een sterker activeringsbeleid, een Vlaams doelgroepenbeleid, sterkere loopbanen, een opgewaardeerd stelsel van leren-werken en het behoud van het dienstenchequessysteem.

pijl Lees meer        

Meer kinderbijslag in augustus

Op 8 augustus wordt – samen met de kinderbijslag van juli – een extra leeftijdstoeslag uitbetaald. Deze jaarlijkse leeftijdsbijslag is beter gekend als de vroegere 'schoolpremie'.

pijl Lees meer        

Meer kinderbijslag in augustus

Op 8 augustus wordt – samen met de kinderbijslag van juli – een extra leeftijdstoeslag uitbetaald. Deze jaarlijkse leeftijdsbijslag is beter gekend als de vroegere 'schoolpremie'.

pijl Lees meer        

Overname Vekmo

Vekmo NV werkt als gevolg van een management buy-out sinds 1 juli 2014 onafhankelijk van Groep ADMB.

pijl Lees meer        

Verzekeringsmakelaars onderworpen aan nieuwe gedragsregels

De nieuwe wet, gekend als “Assurmifid”, beoogt extra bescherming van de consument.  ADMB Verzekeringen maakt hiervan gebruik om twee nieuwe gratis diensten te voorzien voor haar klanten.

pijl Lees meer        

Werknemers en zelfstandigen krijgen evenveel kinderbijslag

Vanaf 1 juli 2014 valt het verschil tussen zelfstandigen en werknemers weg (toch wat kinderbijslag betreft) en geldt voor beiden de regeling en de bedragen van de werknemers. ADMB zal voortaan de 16.000 kinderbijslagdossiers van Zenito verzorgen. 

pijl Lees meer        

Studentenarbeid in de zomer na het afstuderen

Al gedacht aan een student in de zomervakantie?

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer