Sobumid

Beste klant,

 

binnenkort zal u terecht kunnen op onze nieuwe website!

nog eventjes geduld...

 

U kan via deze link naar uw persoonlijke pagina van Sobumid:

https://sobumid-easyonline.easypay-group.com/xhtml/router.jsp

 

Sobumid

 

 

 

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Vervanging feestdagen vastleggen voor 2018

Jaarlijks zijn er tien vastgelegde wettelijke feestdagen. Op deze dagen mogen werkgevers hun werknemers in principe niet tewerkstellen. Wanneer één van deze feestdagen samenvalt met een zondag of een andere, zogenaamde inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet de onderneming een vervangingsdag vastleggen.

pijl Lees meer        

Schakel eenvoudig jobstudenten in via Groep ADMB!

De kerstvakantie staat voor de deur. Om piekmomenten tijdens de eindejaarsdrukte op te vangen, kan u als werkgever een beroep doen op jobstudenten!

pijl Lees meer        

Gezinsleden langdurig ingezetenen ook vrijgesteld van arbeidskaart

Vanaf november zijn de gezinsleden van een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat niet langer verplicht om een arbeidskaart te hebben om aan de slag te gaan in ons land. Tenminste, als de buitenlandse onderdaan zelf vrijgesteld is van die verplichting.

pijl Lees meer        

Nieuwe waardering pc, tablet, telefoon, smartphone en internet

Heel wat werkgevers stellen kosteloos een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Als deze apparaten ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden, ontstaat er een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Vanaf 1 januari 2018 wordt de regelgeving rond dit voordeel vernieuwd.

pijl Lees meer        

Meerjarenakkoord federale private gezondheidssector

Na lang onderhandelen sloten de sociale partners uit de gezondheidssector en de kabinetten van ministers Peeters en De Block op 25 oktober een nieuw meerjarenakkoord voor de federale gezondheidssector. In die overeenkomst zijn heel wat nieuwe maatregelen opgenomen.

pijl Lees meer        

Bevriezing kinderbijslagfondsen

In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zij nemen ten laatste op 1 januari 2020 het beheer van de kinderbijslag in handen. Om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden hebben de deelentiteiten in een samenwerkingsakkoord beslist om de bevoegheden van de kinderbijslagfondsen op 1 januari  2018 te bevriezen.

pijl Lees meer        

Innovatiepremie ook officieel geldig in 2017 en 2018

De innovatiepremie biedt werkgevers de mogelijkheid om een volledig vrijgestelde premie aan creatieve werknemers toe te kennen. De wetgever riep deze toeslag in 2006 in het leven voor 1 jaar maar besliste om de premie daarna telkens met 2 jaar te verlengen. Op 16 oktober 2017 verscheen de verlenging ook in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen werkgevers de innovaties van werknemers ook in 2017 en 2018 opnieuw belonen.

pijl Lees meer        

Maandelijks 1.000 bijverdienen, ook voor u en uw werknemers?

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 tot € 1.000 onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk komt hiervoor in aanmerking. De nieuwe maatregel zorgt voor extra ondersteuning van het verenigingsleven en geeft ruimte om meer mensen te belonen.

pijl Lees meer        

Uw welzijnsbeleid eindelijk 100% digitaal

Provikmo gaat digitaal! Vanaf nu kunt u op 1 plek terecht voor de organisatie van uw welzijnsbeleid. Zo spaart u een hoop tijd, geld en moeite uit. Ontdekt u graag zelf wat het Preventieplatform allemaal kan? Surf dan naar preventieplatform.be.

pijl Lees meer        

Bore-out: mentale futloosheid door verveling op het werk

Iedereen weet, of denkt te weten, wat een burn-out is en kent wel iemand die er mee kampt. Over het minder gekende broertje, de bore-out, wordt weinig gesproken. De resultaten zijn nochtans dezelfde: gezondheidsproblemen en een daling van het werkplezier voor de werknemer, ziekteverzuim en efficiëntieverlies voor de organisatie.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer