Sobumid

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Lonen mogen komende 2 jaar maximaal met 1,1% stijgen

De loonmarge voor 2017 en 2018 zal maximaal 1,1% bedragen. Dat kwamen de sociale partners overeen in een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). De regering moet dit akkoord wel nog bevestigen net als de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Pas na die goedkeuringen starten de overlegrondes in de verschillende sectoren. Hieronder drie belangrijke vragen rond het nieuwe ontwerpakkoord.

pijl Lees meer        

Regularisatieperiode bromfietsen verlengd

Bestuurders krijgen een jaar langer de tijd om zich in regel te stellen met de inschrijving van hun bromfiets. Normaal gezien moesten al die voertuigen ondertussen een nummerplaat dragen, maar de deadline is verschoven naar 10 december 2017.

pijl Lees meer        

Nieuwe inkomstengrenzen voor loonoverdracht en loonbeslag in 2017

De overheid indexeert jaarlijks de grensbedragen voor loonoverdracht en loonbeslag. Bij loonbeslag of loonoverdracht moet een werkgever een deel van het loon van een medewerker doorstorten naar een schuldeiser van deze laatste. Zo levert de werkgever zijn bijdrage in de strijd tegen overmatige schuldenlast. Door de indexsprong van vorig jaar liggen de grensbedragen in 2017 iets hoger.

pijl Lees meer        

Overheid pakt sociale fraude in schoonmaaksector aan

De overheid wil sociale fraude in de schoonmaaksector harder bestrijden. Daarom voeren de sociale inspectiediensten op vrijdag 20 januari opnieuw een ‘nationale flitscontrole’ uit. De wetgever pakt ook schijnzelfstandigheid in de sector aan door de RSZ-wet uit te breiden.

pijl Lees meer        

Nieuwe openingsuren van de kantoren van ADMB Verzekeringen nv in Geel (Liekens) en Leuven (Vandeven)

Om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden, wijzigen wij binnenkort de openingsuren van onze kantoren.

pijl Lees meer        

Nieuw wettelijk kader voor re-integratie en voor beŽindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Vanaf 9 januari 2017 treedt een nieuw wettelijk kader voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers in werking. Daarnaast dienen werkgevers die een arbeidsovereenkomst willen beëindigen op basis van definitieve arbeidsongeschiktheid voortaan een nieuwe procedure te volgen.

pijl Lees meer        

Waar moet u op letten als u werknemers naar Nederland detacheert?

Belgische bedrijven die werknemers detacheren naar Nederland moeten rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen. Enerzijds is er de ‘harde kern’ van Nederlandse arbeidsvoorwaarden, maar anderzijds bestaan er ook administratieve verplichtingen. Wie de voorschriften niet respecteert, riskeert zware boetes die kunnen oplopen tot € 20.250.

pijl Lees meer        

SWT in 2017: nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden

De loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) worden al enkele jaren verstrengd. Ook in 2017 gaat de overheid verder op het pad dat het in 2012 insloeg.

pijl Lees meer        

Loonindexering van 1,13% voor bedienden PC 200

Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2017 bedraagt 1,13% en ondervindt daarmee nog altijd de gevolgen van de indexsprong.

pijl Lees meer        

Nieuwe loonplafonds vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden aangepaste loonplafonds. De jaarbezoldigingen verhogen respectievelijk van € 33.221 en € 66.441 naar € 33.472 en € 66.944. Deze bedragen spelen een rol indien u bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers opnam.

pijl Lees meer        

Raadpleeg uw aanvullend pensioen voortaan via mypension.be

Iedereen, of u nu loontrekkend of zelfstandige bent, heeft voortaan toegang tot DB2P, de nationale databank van de aanvullende pensioenen, ook wel de tweede pensioenpijler genoemd. Via dit portaal raadpleegt u informatie van verzekeraars en pensioenfondsen over de pensioentoezegging waarop u aangesloten bent.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer