Sobumid

NIEUWE REGIONALE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VANAF 01/07/2016

Wanneer loont het om een jongere nog vóór 1 juli in dienst te nemen?

13/06/2016

Het Vlaams doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start gaat, wil onder meer de aanwerving van werknemers jonger dan 25 stimuleren. Wie nog vóór 1 juli van dit jaar een jongere in dienst neemt, geniet in bepaalde gevallen van enkele gunstige overgangsmaatregelen.

Op 1 juli van dit jaar start het Vlaams Gewest met een eigen doelgroepenbeleid. Dit gaat gepaard met een aantal specifieke overgangsmaatregelen. Zo blijven de huidige, federale bijdragevermindering voor de aanwerving van jongeren nog tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht, op voorwaarde dat de jongeren in kwestie vóór 1 juli in dienst treden.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

Aanwerving van een oudere werknemer best nog vóór 1 juli 2016?

14/06/2016

Het Vlaams Gewest gaat op 1 juli 2016 van start met een eigen doelgroepenbeleid. Daarin zal de focus onder andere liggen op de tewerkstelling en de aanwerving van oudere werknemers. Neemt u als werkgever binnenkort een 50-plusser in dienst, weet dan dat het voordeliger kan zijn om dit nog vóór 1 juli van dit jaar te doen.

Een belangrijk verschil ligt hem in de Vlaamse premie 50+.

Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 wordt deze premie vervangen door een nieuwe RSZ-vermindering voor de aanwerving van oudere werknemers.

De nieuwe Vlaamse regelgeving voorziet hier evenwel in een overgangsmaatregel. Wie vóór 1 juli 2016 oudere niet-werkende werkzoekenden aanwerft welke in aanmerking komen voor deze premie, kan namelijk ook na 1 juli 2016 verder van deze premie genieten.

Elke situatie moet uiteraard in concreto beoordeeld worden, maar het loont zeker de moeite om de oefening te maken. Aarzel daarbij niet om contact op te nemen met uw vertrouwde dossierbeheerder bij Sobumid.

 

JAARBEURS ROESELARE - dagelijks van 1 tem 13 november 2016

 

Op zoek naar nieuwe ideeën? Of wilt u er gewoon een namiddag tussenuit?

Dan bent u op de 64ste JAARBEURS ROESELARE in de Expo van harte welkom en aan het juiste adres.

Op een oppervlakte van 10.000m² stellen 219 deelnemers opnieuw hun laatste nieuwigheden tentoon aan  duizenden bezoekers.

 

Aanbod met de grootst mogelijke variëteit en kwaliteit.

Ook dit jaar zorgen de standwerkers voor een ruim aanbod en kan men ze op de Jaarbeurs beluisteren, bewonderen en terugvinden voor de aankoop van de nieuwste producten : huishoudhulpjes, schoonmaakproducten en sponsen, detergenten, ontstopper, autopolish, schoonheidsproducten, enz...

Naast de nieuwe demonstratie-artikelen zijn er nog tal van nieuwigheden op de Jaarbeurs te vinden.  Zo hebben we dit jaar meer en meer standen uit de bouw en interieurwereld. 

voor meer info surf naar www.jaarbeursroeselare.be!

 

VAKANTIE EN VRIJE TIJD  - Roeselare

Op 13, 14 en 15 januari 2017 gaat voor de 3de keer de beurs "Vakantie en Vrije Tijd" door in de Expohallen te Roeselare.

Vakantieplannen ? Dan vindt u als bezoeker meer dan genoeg inspiratie op deze beurs. Ook voor de thuisblijvers biedt de beurs een groot aanbod aan vrijetijdsbesteding. In samenwerking met Pasar worden tijdens deze beurs diverse infosessies gegeven. 

voor meer info surf naar www.vakantie-en-vrijetijd.be!

 

PARKEERBELEID ROESELARE

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Nieuwe procedure voor premie bij aanwerving van personen met arbeidshandicap

Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven, kunnen van de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in de loonkost krijgen. Deze Vlaamse ondersteuningspremie – ook wel VOP-premie genoemd – diende tot voor kort bij de VDAB aangevraagd te worden. Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 moeten werkgevers hiervoor bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Gemeenschap zijn.

pijl Lees meer        

Op de markt aanbieden van drukapparatuur - Nieuw KB

In het Belgisch Staatsblad van 18.07.2016 is het KB van 11.07.2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur, gepubliceerd. Dit KB heft het vorige KB op en trad in werking op 19.07.2016.

pijl Lees meer        

Detachering naar Frankrijk strenger gereglementeeerd

Detacheren naar Frankrijk is niet meer zo evident. Op 1 juli 2016 treedt voor de transportsector een belangrijke wetswijziging in werking, terwijl voor alle sectoren sinds 1 april 2015 al bijkomende formaliteiten van kracht zijn. Dit alles kadert in de strijd tegen fraude en het faciliteren van controles. Cruciaal in het verhaal is het feit dat voortaan een vertegenwoordiger moet ingeschakeld worden, die in Frankrijk gevestigd is.

pijl Lees meer        

Fiscaal regime voor flexijobbers wijzigt vanaf oktober

De ministerraad van 30 juni keurde een ontwerp van amendement goed dat een impact zal hebben op de verloning van flexijobbers in de horeca. Voor bezoldigingen vanaf 1 oktober 2016 zijn enkel nog het flexiloon en het flexivakantiegeld vrijgesteld van belastingen.

pijl Lees meer        

Terugvordering bijdragen voor onvoldoende opleidingsinspanningen in 2011

Eind mei bsliste de RSZ alle debetberichten naar aanleiding van onvoldoende opleidingsinspanningen voor de refertejaren 2008, 2009 en 2010 te annuleren. In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016 werd deze maatregel uitgebreid tot de debetberichten met betrekking tot 2011. Werkgevers uit de betrokken sectoren zullen hun bijdragen teruggestort krijgen.

pijl Lees meer        

Tewerkstelling van studenten voortaan flexibeler

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat werkgevers vanaf 1 juli 2016 meer vrijheid geeft bij het inzetten van studenten. Voorheen moest een student verplicht eerst vijftig dagen studentenarbeid met solidariteitsbijdrage opsouperen. Deze verplichting valt nu weg, waardoor studenten voortaan flexibeler ingezet kunnen worden.

pijl Lees meer        

Nieuwe procedure voor premie bij aanwerving van personen met arbeidshandicap

Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven, kunnen van de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in de loonkost krijgen. Dit is de Vlaamse ondersteuningspremie – ook wel VOP-premie genoemd – tot voor kort diende dit bij de VDAB aangevraagd te worden. Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 moeten werkgevers hiervoor bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Gemeenschap zijn.

pijl Lees meer        

Aanvraagprocedure werkgeversgroepering (opnieuw) verlengd

Verschillende werkgevers die samen een medewerker willen aanwerven, kunnen hiertoe een ‘werkgeversgroepering’ vormen. Dit systeem werd als tijdelijke maatregel ingevoerd, waarbij de uiterste datum voor aanvragen aanvankelijk op 30 juni 2015 lag. Ondertussen werd de einddatum twee keer opgeschoven. Werkgevers die een werkgeversgroepering willen vormen, kunnen hiervoor nog tot en met 30 juni 2017 een aanvraag indienen.  

pijl Lees meer        

Lagere kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 1 juli

Voor de tweede keer op rij daalt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2016 bedraagt het bedrag € 0,3363 per kilometer (vorig bedrag: € 0,3412 – geldig van 1/7/15 – 30/6/16). U betaalt deze kilometervergoeding wanneer uw medewerkers hun eigen wagen gebruiken voor het werk.

pijl Lees meer        

Hogere kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 1 juli

Voor de tweede keer op rij daalt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2016 bedraagt het bedrag € 0,3363 per kilometer (vorig bedrag: € 0,3412 – geldig van 1/7/15 – 30/6/16). U betaalt deze kilometervergoeding wanneer uw medewerkers hun eigen wagen gebruiken voor het werk.

pijl Lees meer        

ADMB Sociaal Bureau automatiseert verwerking van boekingsdocumenten

Klanten en partners van ADMB Sociaal Bureau hebben voortaan de mogelijkheid om boekingsdocumenten op een geautomatiseerde manier te verwerken. Groep ADMB sloot hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af met CodaBox, het bedrijf dat onder meer marktleider is in de verwerking van CODA-bestanden.

pijl Lees meer        

Teken - Folder

De zomer is de tijd van de teken en ze komen steeds meer en meer voor: lees onze tips om uzelf tegen tekenbeten te beschermen!

pijl Lees meer        

De 10 meest gestelde vragen over studentenjobs

De zomervakantie is in aantocht. Om de verlofperiodes of de zomerdrukte wat op te vangen, doen veel werkgevers een beroep op studentenarbeid. Ook heel wat studenten zijn vragende partij om tijdens de zomermaanden een cent bij te verdienen. Hierbij vindt u de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over studentenarbeid.

pijl Lees meer        

ADMB Awards 2016 - Blinkt u uit in HR of preventie?

Op 27 oktober 2016 reiken ADMB en zijn preventiedienst Provikmo voor de zestiende keer de ADMB Awards uit. Hiermee zetten we ondernemingen, organisaties en studenten in de bloemetjes die zich onderscheiden op het vlak van HR, preventie en welzijn.

pijl Lees meer        

Studentenarbeid: alles wat u als werkgever dient te weten

De zomervakantie is in aantocht. Om de verlofperiodes of de zomerdrukte wat op te vangen, doen veel werkgevers een beroep op studentenarbeid. Ook heel wat studenten zijn vragende partij om tijdens de zomermaanden een cent bij te verdienen. Hierna vindt u in een notendop de belangrijkste zaken waarmee u rekening moet houden wanneer u studenten tewerkstelt.

pijl Lees meer        

Vang uw personeelstekort tijdens de zomermaanden op met uitzendkrachten

De zomermaanden is voor veel ondernemers een topperiode. Een beperkte bezetting door verloven valt hierbij vaak samen met een toenemende vraag naar producten of diensten. Uitzendkrachten en studenten kunnen in dit geval een welkome hulp bieden.

pijl Lees meer        

Werken met jobstudenten: waar moet u rekening mee houden?

Met de vakantie in zicht zijn er opnieuw heel wat studenten die een vakantiejob zoeken. Ideaal om een centje bij te verdienen. En ideaal, voor u als werkgever, om tijdelijke piekperiodes op te vangen. Waarmee moeten werkgevers en studenten allemaal rekening houden? ADMB zet het voor u allemaal op een rijtje.

pijl Lees meer        

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast

Het kabinet van minister van Werk Kris Peeters keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling voor economische werkloosheid voor bedienden zou wijzigen. Werkgevers zouden voortaan de keuze krijgen om – zoals op vandaag – 2008 als referentiejaar te nemen of om één van de twee kalenderjaren die voorafgaan aan de aanvraag als referentiejaar te nemen.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer