Sobumid

Parkeerbeleid Roeselare

Parking

 

Vanaf 01/09/2014 heeft Roeselare een aantal aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid.

De Arme-Klarenstraat is niet langer een blauwe zone en het betalend parkeren is van toepassing van 09h00 t.e.m. 18h00.

U kan 15 minuten gratis parkeren en tussen 12h30 en 13h30 parkeert u ook gratis.

Om u als klant de gelegenheid te geven gratis te parkeren bij een bezoek aan onze kantoren, hebben wij een bezoekersparking voorzien.

De parking bevindt zich aan de Arme-Klarenstraat 69.

Daar kan u zich aanmelden bij de parlofoon. U wordt dan verder geholpen.

 

Unizo Roeselare organiseert voor het eerst de vakantiebeurs in Roeselare.

 

vakantie en vrije tijd

 

De collega's van Sobumid, Unizo diensten organiseren op 16,17 en 18 januari 2015 voor het eerst de beurs "Vakantie en vrije tijd" in Expo Roeselare. U kan er terecht voor alle info over reizen, fietsen, wandelen, kamperen, vakantie in eigen tuin,... .

Voor meer info kan u terecht bij Rita Bertrem: 051 267 624.

 

vvt-foto 

 

 

Bereikbaarheid Sobumid

De kantoren van Sobumid zijn op 9 juli niet bereikbaar tussen 10h15 en 15h45 wegens de doortocht van de Tour. U kan ons uiteraard wel telefonisch bereiken.

Op 11 en 21 juli en 15 augustus zijn onze kantoren ook gesloten.

 

Sobumid organiseerde op 24/04/2014 een infosessie over ontslagmotivering ism Eksakt.

Vanaf 01/01/2014 is het éénheidsstatuut in werking getreden. Hierdoor is er een nieuwe ontslagreglementering op arbeiders en bedienden van toepassing. Nu enkele maanden later werd er tussen de sociale partners een akkoord bereikt omtrent de ontslagmotivering.

Sedert 1 april heeft elke werknemer voortaan het recht om te weten waarom hij/zij wordt ontslagen.

De werkgever moet dus voortaan op verzoek van de werknemer kunnen aantonen waarom hij is overgegaan tot ontslag. Indien hij dit niet kan aantonen kan een schadevergoeding worden geëist van minimaal 3 tot 17 weken loon.

Tijdens een praktische ontbijtsessie op 24 april gaven wij tips over hoe u een ontslagdossier kunt opstellen om u te wapenen tegen een mogelijke schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met Annelyn Naert, zaakvoerder van Eksakt.

Annelyn Naert geeft advies én oplossingen aan kmo-bedrijven vertrekkende vanuit 10 jaar HR-gerichte ervaring binnen een HR-holding waarbij sales, people en legal management centraal stonden.

De doelstelling was om de wettelijke puntjes op HR te zetten en dit op maat van de kmo-bedrijven elk met hun specifiek sociaal rechtelijke uitdagingen en opportuniteiten.

Programma

  1. Krachtlijnen van de nieuwe regeling
  2. voor wie
  3. Het recht om de ontslagreden te kennen
  4. Het recht op een schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
  5. Geen motivering van het ontslag dat kennelijk onredelijk geacht wordt?
  6. De uitzonderingssectoren blijven ook hier de uitzondering…
  7. gevolgen van de nieuwe reglementering
  8. Hoe een ontslag voorbereiden
  9. Opstellen ontslagdossier
  10. besluit en vraagstelling

Praktisch

Deze praktijksessie is voorbij. Heeft u echter vragen rond dit thema, contacteer ons dan via sobumid@sobumid.be.

 

Nieuwe wetgeving voor gelegenheidswerknemers in de horeca vanaf 01/10/2013

Wat is een gelegenheidswerknemer/extra?
Tijdelijke werknemer voor maximum 2 opeenvolgende dagen!!

Dimona aangifte
Via www.sociale-zekerheid.be.
Dimona full en light verdwijnen.

UURAANGIFTE
Begin -en einduur opgeven
RSZ bijdragen berekend op € 7,50 per begonnen uur met max. € 45 per dag

DAGAANGIFTE
Enkel beginuur - einduur niet gekend
RSZ bijdragen berekend op € 45 per dag
Bijhouden register voor werktijdregeling!!!

 

Werkgever kiest per dag en per werknemer de dimona.

 

RSZ voordeel gedurende 50 dagen/100 dagen
De RSZ bijdragen worden berekend op forfaitair bedrag, afhankelijk van de soort dimona.

Bij een laattijdige dimona-aangifte worden de voordelige RSZ-bijdragen niet toegepast.

Een werknemer kan 50 dagen per jaar als extra onder dit voordelig tarief werken.
Een werkgever kan 100 dagen per jaar dit systeem toepassen.
Na overschrijding van de contingenten, zijn de gewone RSZ-bijdragen van toepassing.

Fiscaal
De gelegenheidswerknemer wordt aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33% belast.

Studenten in de horeca
Studenten moeten eerst hun 50 dagen als student opgebruiken. Nadien kunnen ze nog 50 dagen tewerkgesteld worden onder het statuut van extra.

Wanneer beide contigenten overschreden zijn, wordt de student ingeschreven als gewone student en met de normale RSZ-bijdragen.

Vragen?
Uw dossierbeheerder bij Sobumid staat voor u klaar!

 

 

Het dynamisch team van Sobumid

Update: overgangsperiode brugpensioen verlengd tot 31 december

Het kernkabinet heeft een versoepeling van de overgangsmaatregelen voor brugpensioen goedgekeurd. Uw medewerkers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december in opzeg geplaatst zijn om nog aan de oude voorwaarden op brugpensioen te kunnen vertrekken. 

pijl Lees meer        

ADMB Awards 2014 gaan naar Sint-Trudo Katholiek Onderwijs en Actemium

Op vrijdag 17 oktober reikte HR-dienstengroep ADMB samen met zijn externe preventiedienst Provikmo in het Concertgebouw in Brugge voor de veertiende keer de ADMB Awards uit.

pijl Lees meer        

Aan de oude voorwaarden op brugpensioen? Dat kan. Maar wees snel!

Het regeerakkoord trekt de pensioenleeftijd op tot 67 jaar in 2030. Ook het brugpensioenstelsel (SWT) wordt vanuit diezelfde insteek gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden kan uw medewerker nog aan de oude voorwaarden op brugpensioen vertrekken. Maar snel handelen is de boodschap.

pijl Lees meer        

Eigen paritair comité voor bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten

Tot nu toe vielen de agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten onder de aanvullende paritaire comités. Vanaf nu hebben ze een eigen paritair comité, PC 341. Wat verandert er precies?

pijl Lees meer        

Wat als het licht uitgaat deze winter?

Zal de elektriciteitsschaarste België in het donker zetten deze winter of blijft het licht branden? En vooral: wat moet u als werkgever doen als de stroompanne toeslaat?

pijl Lees meer        

Omschakeling naar het winteruur

Tijdens de nacht van 25 op 26 oktober schakelen we over op het winteruur en draaien we alle klokken een uur terug: 3 uur wordt 2 uur. Wat als uw medewerkers 's nachts moeten werken?

pijl Lees meer        

Wat heeft de regering Michel I voor u in petto?

Na een 28 uur-durende marathonvergadering was er dinsdagavond 7 oktober eindelijk duidelijkheid over de regering Michel I. Hier vindt u de belangrijkste krijtlijnen van het regeerakkoord. 

pijl Lees meer        

Provikmo - Infodocument - Psychosociale risico's - Bijlage bij arbeidsreglement - Frans

In het kader van de nieuwe wetgeving psychosociale risico's stelde Provikmo al een nieuw infodocument als bijlage bij het arbeidsreglement ter beschikking. Dit infodocument is nu ook beschikbaar in het Frans. 

pijl Lees meer        

Overname Vekmo

Vekmo NV werkt als gevolg van een management buy-out sinds 1 juli 2014 onafhankelijk van Groep ADMB.

pijl Lees meer        

 

 

 

 
 
sobumid@sobumid.be - Sobumid - Arme Klarenstraat 55 - 8800 Roeselare - 051 26 76 36 - Disclaimer